Garantipolicy

Forsalgstjeneste

Gi detaljer om produksjonsprosedyren
Oppgi designeren til å sjekke filene og illustrasjonene.

Salgstjeneste

Skreddersydde løsningsdesign
Lager grov prøve for første kontroll.
Sende prøven til klienten for Pre-pro referanse.

Kundeservice

Ett års kvalitetsgaranti med livslangt vedlikehold.
Vi vil aldri frita vårt ansvar for produkteide feil.
Svarstid: Når vi mottar brukerens varsel, sørger vi for 24-timers kundesupport.
E-postetterforskning: vårt ettersalgsteam vil sende brukeren en e-post hver måned i garantiperioden for å følge opp emballasjenes arbeidsforhold, og for å oppdage og løse problemer, om nødvendig.
Gjenta ordre: svar på raskeste måte for å spare klientens tid.
Send vår kundeservice for mer informasjon: info@minimoqpackaging.com